Skicka blommor

Skicka en blombukett med klimatansvar!

Med Euroflorist kan du skicka blombud som tar klimatansvar! För att hejda klimathotet måste varje svensk minska sitt årliga klimatfotavtryck. Tillsammans med ZeroMission har vi därför tagit fram en bukett som klimatkompenseras hela vägen från odlare till dörr. Klimatkompensationen sker i Plan Vivo-certifierade skogsprojekt och bidrar till att plantera träd och bekämpa fattigdom på platser där effekterna av klimatförändringar är mest kännbara. Du lägger 2 kronor som Euroflorist möter upp med 2 kronor. Såklart kan du klimatkompensera alla våra buketter. Tillbehöret heter "klimatkompensera bukett". Tillsammans tar vi klimatansvar och hjälper planeten att blomstra!

Klimatkompensation innebär att den mängd utsläpp av växthusgaser som man inte lyckats reducera genom hushållning av resurser, kompenseras genom köp av utsläppskrediter i certifierade och tredjepartsgranskade projekt. Projekten kan exempelvis innebära framställning av förnybar energi, energieffektivisering, eller återplantering och bevarande av skog.

Att skicka blomsterbud är en handling av omsorg. Samtidigt ger buketten upphov till växthusgaser då blommorna odlas och transporteras. I väntan på att de utsläppen kan hanteras och reduceras vill vi erbjuda våra kunder ett sätt att tillsammans med oss ta direkt klimatansvar. Genom att välja klimatkompensation som tillval till ditt blomsterbud ser vi till att hela bukettens klimatpåverkan, från odling till dörr, kompenseras och du som kund kan vara med och bidra till en bättre planet. I vårt sortiment finns även ”Klimatbuketten” där klimatkompensation alltid ingår!

Med hjälp av hållbarhetskonsulterna U&We har ett överslag på klimatpåverkan från en typbukett beräknats konservativt och utifrån ett livscykelperspektiv. Detta inkluderar klimatpåverkan från odling av blommor, material i transportemballage och bukettpapper, energianvändning i kylar samt transporter i alla led från produktion, via marknadsplats till grossist, florist och slutkund.

Klimatavtrycket kompenseras sedan genom köp av krediter i två Plan Vivo-certifierade skogsprojekt i Mexiko och Kenya i samarbete med ZeroMission. Att klimatkompensera sin bukett kostar två kronor och Euroflorist har utöver det valt att möta upp varje klimatkompenserad bukett med ytterligare två kronor. Den totala summan täcker mer än väl den klimatpåverkan som är beräknad för buketten.

Pengarna går till två olika Plan Vivo-certifierade skogsprojekt i Kenya och Mexiko. Dessa valde vi då många av de blommor Euroflorist förmedlar odlas just här. Plan Vivo är en standard för klimatkompensation som är uppbyggd för att stärka samhällen i utvecklingsländer genom att utveckla koncept kring försäljning av ekosystemtjänster.

Projektet i Mexiko heter ”Trädet som växer” och är ett trädplanteringsprojekt som involverar småbrukare som bor i området. Målet med projektet är att förhindra avskogning samt att beskoga skövlade områden och utbilda småbrukarna på ett sådant sätt att jord- och skogsbruket blir långsiktigt hållbart. Över 7600 hektar skog från lokala markägare och småbönder är anslutet till projektet och bidrar till att 2450 familjer lever i bättre ekonomi, klimat och säkerhet.

Projektet i Kenya ”Mikoko Pamoja” syftar till att återplantera och bevarar kustnära mangroveskog. Mangroveskogarna är enormt viktiga både socialt och ekologiskt då de skyddar mot stormar och läckage av föroreningar samtidigt som de skapar en unik vattenmiljö med ett rikt djur- och fågelliv. Samtidigt som mangroveplantor återplanteras skyddas även befintlig mangroveskog från avskogning och degradering vilket gör att träden får möjlighet att växa och återgå till ett naturligt bestånd.

heart Spara som favorit Alternate Text Ta bort som favorit
Klimatbuketten
Klimatbuketten
från 310 kr
Kundservice